Kệ Tivi Mẫu 04

10.000.000

Các cơ sở TV trong suốt là trong độ rộng: 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 và 360 cm có sẵn

Bàn chân methacrylate có chiều cao 8 hoặc 12 cm . 
Bàn chân cách nhau 15 cm từ bên phải và bên trái thụt vào.

Danh mục: