Kệ Tivi Mẫu 05

10.000.000

Kích thước phù hợp cho mọi phòng 
Bàn đảo ngược có sẵn với 4 chiều rộng: 
120 cm – 1x bản lề cửa 
180 cm – 1x bản lề + 1x ngăn kéo 
240 cm – 1x bản lề + 1x ngăn kéo 
300 cm – 1x ngăn kéo + 1x bản lề + 1x ngăn kéo 
: 37 , 4 cm hoặc 51,8 cm
Kích thước bên trong: 30,5 | T 34,7 / 49,1 cm 
Độ dày vật liệu: 1,8 cm Độ dày 
cửa 
gấp : 2,2 cm Chiều cao thân + tấm che: 43,9 cm 
Chiều cao chân: 0,9 cm 

Danh mục: