Thiết kế phòng làm việc liền phòng khách

Thiết kế văn phòng làm việc hiện đại với một không gian nhỏ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, chúng tôi đã phân tích và nghiên cứu hoàn cảnh không gian thiết kế kiến trúc của nhà khách hàng để đưa ra giải pháp cải tạo và kết hợp sử dụng không gian bếp đem lại sự kết hợp hoàn hảo cho thiết kế phòng làm việc trong gia đình.

Thanks for watching!